tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

mgr Magdalena Brandt

(nauki o kulturze i religii)

mgr Marek Danikowski

(nauki prawne)

mgr Joanna Jabłońska

(nauki chemiczne)

mgr Karolina Kupis

(nauki socjologiczne)

mgr Sebastian Maj

(nauki o polityce i administracji)

mgr Sandra Murzicz

(nauki o polityce i administracji)

mgr Kamila Sawka-Adamczyk

(nauki o kulturze i religii)

mgr Agnieszka Siedlaczek

(matematyka)

mgr Bartosz Swoboda

(literaturoznawstwo)