tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

dr Adriana Dawid

Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski Wydział Nauk Społecznych Instytut Historii
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 12.03.2020
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 29.09.2020
Dziedzina nauki humanistyczne (historia)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

ks. dr Janusz Podzielny

Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny
Instytut Nauk Teologicznych
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 18.06.2020
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 18.02.2021
Dziedzina nauki teologiczne (nauki teologiczne)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia