tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara

(literaturoznawstwo)

mgr Anna Bihun-Kisiel

(nauki chemiczne)

mgr Dariusz Byczkowski

(historia)

mgr Marta Chyb-Winnicka

(językoznawstwo)

Załączniki: streszczenie
streszczenie w języku angielskim
recenzja 1
recenzja 2

mgr Łukasz Duraj

(nauki o kulturze i religii)

mgr Rafał Jakiel

(filozofia)

mgr Anna Jezuita

(nauki chemiczne)

mgr Katarzyna Kaczmarek

(historia)

mgr Karolina Korzeniowska

(nauki chemiczne)

mgr Aleksandra Elżbieta Krawczyk

(nauki prawne)

mgr Adam Leszczyński

(nauki prawne)

mgr lic. Maria Ludwig

(nauki teologiczne)

mgr Magdalena Ozimek-Hanslik

(nauki o polityce i administracji)

mgr Alicja Paluch

(nauki o polityce i administracji)

mgr Aleksandra Piontek

(nauki chemiczne)

mgr Wiktoria Raczyńska

(nauki prawne)

mgr Urszula Sawicka

(nauki o kulturze i religii)

mgr Krzysztof Sobkowicz

(historia)

mgr lic. Izabela Sonka

(nauki teologiczne)

mgr Michał Stachurski

(filozofia)

mgr Marcela Szymańska

(nauki o kulturze i religii)

ks. mgr lic. Michał Widera

(nauki teologiczne)

mgr Magdalena Żołud

(filozofia)