tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Przedstawicielem dyscypliny może być profesor lub profesor uczelni, zatrudniony w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy i prowadzący działalność naukową, który złożył oświadczenie upoważniające do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny.

Członków Rady Naukowej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród osób wskazanych przez nauczycieli akademickich instytutu reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Kadencja Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą:

Przewodniczącym Rady Naukowej  jest prof. UO dr hab. Dariusz Walencik

 1. prof UO dr hab. Marta Maciejasz (ekonomia i finanse)
 2. prof UO dr hab. Agata Zagórowska (ekonomia i finanse)
 3. prof. UO dr hab. Stanisław Kijaczko (filozofia)
 4. prof. UO dr hab. Robert Sochacki (filozofia)
 5. prof. UO dr hab. Dorota Brzozowska (językoznawstwo)
 6. prof. UO dr hab. Danuta Lech-Kirstein (językoznawstwo)
 7. prof. dr hab. Aneta Mazur (literaturoznawstwo)
 8. prof. UO dr hab. Paweł Marcinkiewicz (literaturoznawstwo)
 9. prof. UO dr hab. Ganna Lytova (matematyka)
 10. prof. UO dr. hab. Jacek Nikiel (matematyka)
 11. prof. UO dr hab. Wiesław Olchawa (nauki fizyczne)
 12. prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (nauki fizyczne)
 13. prof. UO dr hab. Joanna Ryszka (nauki prawne)
 14. prof. UO dr hab. Piotr Stec (nauki prawne)
 15. prof. UO dr hab. Stankomir Nicieja (nauki o kulturze i religii)
 16. prof. UO dr hab. Dorota Świtała-Trybek (nauki o kulturze i religii)
 17. ks. prof. UO dr hab. Paweł Landwójtowicz (nauki socjologiczne)
 18. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (nauki socjologiczne)
 19. prof. dr hab. Barbara Lis (nauki biologiczne)
 20. prof. UO dr hab. Sławomir Mitrus (nauki biologiczne)
 21. prof. dr. hab. inż. Piotr Wieczorek (nauki chemiczne)
 22. prof. UO dr hab. Krzysztof Ejsmont (nauki chemiczne)
 23. prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski (historia)
 24. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (historia)
 25. prof. dr hab. Krzysztof Zuba (nauki o polityce i administracji)
 26. prof. UO dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (nauki o polityce i administracji)
 27. ks. prof. dr hab. Jan Kochel (nauki teologiczne)
 28. ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (nauki teologiczne)