tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Rada Naukowa UO


Zadania Rady Naukowej UO

Rady Naukowa Uniwersytetu Opolskiego  zgodnie z § 30 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podejmuje działania w zakresie postępowań: w sprawie nadania stopnia doktora, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą a także wydaje opnie w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie czytaj dalej

Aktualny skład Rady Naukowej UO

Członków Rady Naukowej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród osób wskazanych przez nauczycieli akademickich instytutu reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Kadencja Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą czytaj dalej

Postępowania doktorskie


W trakcie

mgr Katarzyna Biczysko-Pudełko (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Anna Boraczyńska (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Marek Danikowski (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Błażej Dziuk (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Mariusz Frąckowiak (językoznawstwo) czytaj dalej

mgr Agnieszka Górska (językoznawstwo) czytaj dalej

mgr-lic. Tomasz Grzeszkowiak (nauki teologiczne) czytaj dalej

mgr Olga Jakimienko (nauki socjologiczne) czytaj dalej

mgr Sławomir Marchel (historia) czytaj dalej

ks. mgr-lic. Marian Michasiów (nauki teologiczne) czytaj dalej

mgr Przemysław Paleczny (filozofia) czytaj dalej

mgr Mirosław Rucki (nauki socjologiczne) czytaj dalej

mgr Przemysław Sadłowski (historia) czytaj dalej

mgr Paulina Sołtysiak (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Sylwia Stachurska (językoznawstwo) czytaj dalej

mgr Natalia Stanek (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Aleksandra Starczewska-Wojnar (historia) czytaj dalej

mgr Mateusz Wróbel (matematyka) czytaj dalej

Zakończone

mgr Michał Braczkowski (nauki biologiczne) czytaj dalej

mgr Kamil Gruntmejer (nauki biologiczne) czytaj dalej

mgr Michał Hyra (nauki o polityce i administracji) czytaj dalej

mgr Grzegorz Keler (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Magdalena Kirszniak (literaturoznawstwo) czytaj dalej

ks. mgr lic. Mariusz Kocoł (nauki teologiczne) czytaj dalej

ks. mgr lic. Mariusz Kuźba (nauki teologiczne) czytaj dalej

mgr  Joanna Mendela (nauki o polityce i administracji) czytaj dalej

mgr Krzysztof Wójcik (nauki prawne) czytaj dalej

Postępowania habilitacyjne


W trakcie

dr Zbigniew Bitka (literaturoznawstwo) czytaj dalej

dr Adriana Dawid (historia) czytaj dalej

ks. dr Janusz Podzielny (nauki teologiczne) czytaj dalej

dr Brygida Pudełko (literaturoznawstwo) czytaj dalej

Zakończone

dr Grażyna Balowska (językoznawstwo) czytaj dalej

ks. dr Robert Błaszczyk czytaj dalej

dr Antoni Maziarz (historia) czytaj dalej

dr Ksenia Olkusz (literaturoznawstwo) czytaj dalej

dr Mariusz Patelski (historia) czytaj dalej

dr Edyta Rudolf (literaturoznawstwo) czytaj dalej

dr Joanna Skolik (literaturoznawstwo) czytaj dalej

dr Anna Tabisz (językoznawstwo) czytaj dalej

Siedziba Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola