tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Rada Naukowa UO


Zadania Rady Naukowej UO

Rady Naukowa Uniwersytetu Opolskiego  zgodnie z § 30 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podejmuje działania w zakresie postępowań: w sprawie nadania stopnia doktora, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą a także wydaje opnie w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie czytaj dalej

Aktualny skład Rady Naukowej UO

Członków Rady Naukowej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród osób wskazanych przez nauczycieli akademickich instytutu reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Kadencja Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą czytaj dalej

Postępowania doktorskie


W trakcie

mgr Michał Chyra (nauki o piltyce i administracji) czytaj dalej

mgr Magdalena Kirszniak (literaturoznawstwo)

mgr Kamil Gruntmejer (nauki biologiczne)

mgr Krzysztof Wójcik (nauki prawne)

Zakończone

Postępowania habilitacyjne


W trakcie

dr Daria Ambroziak (literaturoznawstwo) czytaj dalej

ks. dr Radosław Błaszczyk (nauki teologiczne)

dr Antoni Maziarz (historia)

dr Ksenia Olkusz (literaturoznawstwo)

dr Mariusz Patelski (historia)

dr Brygida Pudełko (literaturoznawstwo)

dr Edyta Rudolf (literaturoznawstwo)

dr Anna Tabisz (językoznawstwo)

Zakończone

dr Joanna Skolik (literaturoznawstwo) czytaj dalej

Siedziba Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola