tel. 77 452 7581, 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Rada Naukowa UO


Zadania Rady Naukowej UO

Rady Naukowa Uniwersytetu Opolskiego  zgodnie z § 30 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podejmuje działania w zakresie postępowań: w sprawie nadania stopnia doktora, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą a także wydaje opnie w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie czytaj dalej

Aktualny skład Rady Naukowej UO

Członków Rady Naukowej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród osób wskazanych przez nauczycieli akademickich instytutu reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Kadencja Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą czytaj dalej

Postępowania doktorskie


W trakcie

mgr Magdalena Brandt (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Marek Danikowski (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Joanna Jabłońska (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Bartosz Janczak (historia) czytaj dalej

mgr Grzegorz Krawiec (nauki socjologiczne) czytaj dalej

mgr Karolina Kupis (nauki socjologiczne) czytaj dalej

mgr Sebastian Maj (nauki o polityce i administracji) czytaj dalej

mgr Sandra Murzicz (nauki o polityce i administracji) czytaj dalej

mgr Paulina Ornatowska (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Szymon Peterman (nauki socjologiczne) czytaj dalej

mgr Rafał Prabucki (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Kamila Sawka-Adamczyk (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Agnieszka Siedlaczek (matematyka) czytaj dalej

mgr Karina Sowada (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Bartosz Swoboda (literaturoznawstwo) czytaj dalej

 

 

Zakończone

mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara (literaturoznawstwo) czytaj dalej

mgr Anna Bihun-Kisiel (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Dariusz Byczkowski (historia) czytaj dalej

mgr Marta Chyb-Winnicka (językoznawstwo) czytaj dalej

mgr Łukasz Duraj (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Rafał Jakiel (filozofia) czytaj dalej

mgr Anna Jezuita (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Katarzyna Kaczmarek (historia) czytaj dalej

mgr Karolina Korzeniowska (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Aleksandra Elżbieta Krawczyk (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Adam Leszczyński (nauki prawne) czytaj dalej

mgr lic. Maria Ludwig (nauki teologiczne) czytaj dalej

mgr Magdalena Ozimek-Hanslik (nauki o polityce i administracji) czytaj dalej

mgr Alicja Paluch (nauki o polityce i administracji) czytaj dalej

mgr Aleksandra Piontek (nauki chemiczne) czytaj dalej

mgr Wiktoria Raczyńska (nauki prawne) czytaj dalej

mgr Urszula Sawicka (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Krzysztof Sobkowicz (historia) czytaj dalej

mgr lic. Izabela Sonka (nauki teologiczne) czytaj dalej

mgr Michał Stachurski (filozofia) czytaj dalej

mgr Marcela Szymańska (nauki o kulturze i religii) czytaj dalej

mgr Michał Widera (nauki teologiczne) czytaj dalej

mgr Magdalena Żołud (filozofia) czytaj dalej

Postępowania habilitacyjne


W trakcie

Zakończone

dr Adriana Dawid (historia) czytaj dalej

ks. dr Janusz Podzielny (nauki teologiczne) czytaj dalej

Siedziba Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola