tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

dr Grzegorz Balawajder

Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 28.09.2023 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki społeczne (nauki o polityce i administracji)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

 

dr Barbara Mendrek

Jednostka macierzysta Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 28.09.2023 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki chemiczne)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Zmiana składu komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

ks. dr Eligiusz Piotrowski

Jednostka macierzysta
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 20.04.2023 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki teologiczne (nauki teologiczne)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Zmiana składu komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

dr Marzanna Pogorzelska

Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 21.03.2024 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki humanistyczne (językoznawstwo)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Zmiana składu komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

dr Katarzyna Skałacka

Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 15.02.2024 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki społeczne (psychologia)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Zmiana składu komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia