tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

dr Przemysław Dominas

Jednostka macierzysta
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 22.06.2023 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 23.05.2024 r.
Dziedzina nauki humanistyczne (historia)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia