tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

dr Magdalena Dańko

Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 16.02.2023 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 28.09.2023 r.
Dziedzina nauki humanistyczne (językoznawstwo)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka

Jednostka macierzysta Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 20.04.2023 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 23.11.2023 r.
Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki chemiczne)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o nadaniu stopnia

 

dr Tomasz Sobecki

Jednostka macierzysta Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania 02.11.2021
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki społeczne (nauki prawne)
Materiały Wniosek
Skład komisji
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Uchwała Komisji Habilitacyjnej – opinia w sprawie nadania stopnia
Uchwała Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego – decyzja o odmowie nadania stopnia