tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

 

W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) po dwóch przedstawicieli dyscyplin, w których Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub artystycznych.

Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Rektor UO spośród osób z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego lub posiadających równoważne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, prowadzących działalność naukową lub artystyczną, zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, które wskazały przynależność w co najmniej 50% do dyscypliny, w której Uniwersytet posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub artystycznych.

Przedstawicielem dyscypliny może być pracownik z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego lub posiadający równoważne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, prowadzący działalność naukową lub artystyczną, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, który wskazał przynależność w co najmniej 50% do danej dyscypliny. Przedstawicieli dyscyplin powołuje Rektor UO spośród osób wskazanych przez radę instytutu danej dyscypliny.

Kadencja rady naukowej rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja Rektora UO i trwa do końca kadencji Rektora.

Obsługę administracyjną posiedzeń Rady Naukowej zapewnia sekretarz Rady Naukowej, którego powołuje Rektor UO na wniosek przewodniczącego Rady Naukowej.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą:

1) prof. UO dr hab. Marta Maciejasz                                – ekonomia i finanse;

2) prof. UO dr hab. Agata Zagórowska                            – ekonomia i finanse;

3) prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski                              – historia;

4) prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz                       – historia;

5) prof. dr Ian Pratt-Hartmann                                           informatyka;

6) prof. UO dr hab. Lidia Tendera                                      informatyka; 

7) prof. UO dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka        inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; 

8) prof. dr hab. Andrzej Kłos                                              inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; 

9) prof. dr hab. Dorota Brzozowska                                – językoznawstwo;

10) prof. UO dr hab. Danuta Lech-Kirstein                     – językoznawstwo;

11) prof. UO dr hab. Adrian Gleń                                     – literaturoznawstwo;

12) prof. UO dr hab. Aleksandra Pająk                           – literaturoznawstwo;

13) prof. UO dr hab. Sławomir Mitrus                            – nauki biologiczne;

14) prof. UO dr hab. Andrzej Wolski                               – nauki biologiczne;

15) prof. UO dr hab. Krzysztof Ejsmont                         – nauki chemiczne;

16) prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek                            – nauki chemiczne;

17) prof. UO dr hab. Adam Bacławski                           – nauki fizyczne;

18) prof. UO dr hab. Valeriy Slipko                                – nauki fizyczne;

19) prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka                     nauki medyczne;

20) prof. UO dr hab. Beata Łabuz-Roszak                     nauki medyczne;

21) prof. UO dr hab. Robert Geisler                              – nauki o polityce i administracji;

22) prof. dr hab. Krzysztof Zuba                                    – nauki o polityce i administracji;

23) prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf                             nauki o zdrowiu;

24) prof. UO dr hab. Danuta Witkowska                       nauki o zdrowiu;

25) prof. UO dr hab. Ewa Kozerska                               – nauki prawne;

26) prof. UO dr hab. Andrzej Szymański                      – nauki prawne;

27) ks. prof. dr hab. Jan Kochel                                      – nauki teologiczne;

28) ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki  – nauki teologiczne;

29) prof. UO dr hab. Edward Nycz                                  pedagogika;

30) prof. UO dr hab. Irena Mudrecka                             pedagogika;

31) prof. UO dr hab. Barbara Mróz                                 psychologia;

32) prof. UO dr hab. Anna Bokszczanin                         psychologia;

33) prof. UO dr hab. Magdalena Hlawacz                      sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

34) prof. UO dr hab. Grzegorz Gajos                               sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. UO dr hab. Dariusz Walencik,

a sekretarzem Rady Naukowej jest dr Katarzyna Pluta.