tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

Rada Naukowa UO


Zadania Rady Naukowej UO

Rady Naukowa Uniwersytetu Opolskiego  zgodnie z § 30 Statutu Uniwersytetu Opolskiego podejmuje działania w zakresie postępowań: w sprawie nadania stopnia doktora, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą, a także wydaje opnie w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie czytaj dalej

Aktualny skład Rady Naukowej UO

Członków Rady Naukowej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego spośród osób wskazanych przez rady instytutów reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Kadencja Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora.

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą czytaj dalej

Siedziba Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola