tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

mgr Rafał Mańka

(nauki biologiczne)