tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

ks. mgr lic. Vitaliy Burko

(nauki teologiczne)

mgr inż. Łukasz Denys

(nauki prawne)

mgr Marcin Deutschmann

mgr Marek Dziony

(językoznawstwo)

mgr Magdalena Figurniak-Cis

(historia)

mgr Bogusława Gosiewska-Turek

mgr lic. Zbigniew Hoffman

(nauki teologiczne)

mgr Justyna Kendik-Gut

(językoznawstwo)

mgr Zbigniew Klima

(nauki o polityce i administracji)

mgr Izabela Kmak-Błaszczuk

(historia)

ks. mgr lic. Łukasz Knosala

(nauki teologiczne)

mgr Małgorzata Leszczyńska

(nauki chemiczne)

mgr Anna Łuciuk

(nauki chemiczne)

mgr Żaneta Marszałek-Trzebińska

(historia)

 mgr Sebastian Maślanka

(językoznawstwo)

Załączniki: streszczenie
streszczenie w języku angielskim
recenzja 1
recenzja 2

mgr Ewelina Mierzwa-Kamińska

(językoznawstwo)

mgr lic. Stanisław Młynarski

mgr Iwona Mstowska

(ekonomia i finanse)

mgr Emilia Niemczyk

(nauki chemiczne)

mgr lic. Anna Paluch

(nauki teologiczne)

mgr Natalia Partykowska

(literaturoznawstwo)

mgr Bartosz Pawlak

mgr Joanna Popiela

(nauki fizyczne)

ks. mgr lic. Walter Rachwalik

(nauki teologiczne)

mgr Ewa Szataniak

(nauki prawne)

mgr Stanisław Szynkowski

(historia)

mgr Irina Tkeshelashvili

(nauki o polityce i administracji)

mgr Piotr Widerski

(nauki prawne)

(historia)