tel. 77 452 7581 radanaukowa@uni.opole.pl

mgr Michał Ciecierski

(nauki prawne)

mgr Monika Czaińska

(językoznawstwo)

mgr Małgorzata Jarczewska-Podejma

mgr Krzysztof Kaczorowski

mgr Dawid Mazurek

(nauki biologiczne)

Załączniki: streszczenie
streszczenie w języku angielskim
recenzja 1
recenzja 2

mgr Nikola Starzec

(nauki o polityce i administracji)

Załączniki: streszczenie
streszczenie w języku angielskim
recenzja 1
recenzja 2